Trao phần thưởng của Diễn đàn cho HS giỏi cấp tỉnh Năm học 2018-2019 (THPT)

207

1. Trường THPT Bùi Thị Xuân, Đà Lạt

2. Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

3. Trường THPT Lê Hồng Phong, Di Linh

4. Trường THPT Gia Viễn

5. THCS-THPT Chi Lăng, Đà Lạt

6. Trường THPT Chuyên Thăng Long, Đà Lạt