Tập huấn chuyên môn Vật lí THCS ngày 05, 06 tháng 12 năm 2018

167

Theo Công văn số 2209/SGDĐT-GDTrH ngày 20 tháng 11 năm 2018 tập huấn chuyên môn THCS năm học 2018 – 2019 để tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức dạy học; đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá và đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn trong việc tổ chức hoạt động tự học của học sinh gắn với quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh trong trường THCS
Mời quý thầy cô tham khảo tài liệu theo đường link (tài liệu cập nhật liên tục đến khi kết thúc đợt tập huấn): https://drive.google.com/drive/folders/1MjY6txDoOeNi8d-jXOEy6WGd4OqeD2J8?usp=sharing