Sôi động dạy học Chủ đề theo phương pháp Dạy học tích cực

546

Những ngày gần đây, Vật lí GD Lâm Đồng rất vui với phong trào dạy học theo chủ đề sử dụng phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm. Đặc biệt là trên địa bàn thành phố Đà Lạt, lần lượt thầy Nguyễn Thành Thân trường Bùi Thị Xuân, thầy Lê Thanh Hải trường Chuyên Thăng Long rồi cô Nguyễn Thị Hường trường Tây Sơn cùng các tổ vật lí của ba trường đã tích cực chuẩn bị và thực hành giảng dạy.

Rõ ràng việc dạy học theo hướng này đã mang đến một sinh khi mới cho việc dạy học nói chung và dạy học vật lí nói riêng. Tiết học sinh động hơn, các em học sinh chủ động tích cực hơn và đặc biệt, việc dạy học có ý nghĩa hơn vì chính các em chủ động tìm tòi nắm bắt kiến thức chứ không phải thầy bảo sao trò chép vậy, một kiểu dạy học làm thui chột sự sáng tạo của học sinh.

Không phải mọi sự thay đổi đều thành công ngay mà còn cần một quá trình đúc rút, “sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học” để việc dạy học tích cực phát huy tác dụng. Rất mong quý thầy cô giáo THCS-THPT tiếp tục tích cực giảng dạy theo đúng hướng mà Bộ và Sở đã chỉ đạo này. Nói như bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ, đổi mới giáo dục không thể thành công nếu lực lượng giáo viên vẫn theo cách dạy cũ.

Xin nhắc lại câu slogan của Diễn đàn: “Giáo viên vật lí Lâm Đồng luôn đi đầu trong việc tìm tòi đổi mới phương pháp…”.

 

 

Thầy Nguyễn Quốc Túy