Phát thưởng HSG môn Vật Lí Trường THPT Phan Bội Châu, Di Linh

317

Ngày 24 tháng 5 năm 2018 Trường THPT Phan Bội Châu làm Lễ Tổng kết năm học 2017 – 2018 và Phát thưởng cho các học sinh đạt danh hiệu học tập và rèn luyện.
Cảm ơn Diễn đàn Vật lí Giáo dục Lâm Đồng có 2 phần quà tặng 2 em học sinh đạt giải trong Kỳ thi HSG tỉnh


Hình ảnh phát thưởng quà của Diễn đàn
Thầy Nguyễn Hồng Thạch, THPT Phan Bội Châu, Di Linh.