Nhóm Facebook Vật Lí Giáo dục Lâm Đồng

94

Mời quý thầy cô tham gia nhóm Facebook của Diễn đàn Vật Lí Giáo dục Lâm Đồng ở đây https://www.facebook.com/groups/vatlygiaoduclamdong/

Quý thầy cô nhấn vào chữ Tham gia nhóm như hình dưới để có thể trao đổi, thảo luận trong nhóm.