Hội nghị tập huấn chuyên môn tháng 10 năm 2018

241

Theo Công văn số 1933/SGDĐT-GDTrH của Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng ngày 10 tháng 09 năm 2018 triệu tập Hội nghị tập huấn chuyên môn năm học 2018 – 2019, trong đó Hội nghị tập huấn chuyên môn Vật lí diễn ra trong ngày 23, 24 tháng 10 năm 2018 gồm các nội dung như sau:

1) Những vấn đề chung về dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT – Thầy Nguyễn Quốc Tuý
2) Các phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực – Thầy Nguyễn Hữu Tuyên và thầy Nguyễn Hồng Thạch
3) Nâng cao năng lực của tổ trưởng chuyên môn về tổ chức hoạt động tự học của học sinh gắn với quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT – Cô Phùng Thị Thu Hằng và thầy Nguyễn Hữu Tuyên
4) Thực hiện tiết dạy thể nghiệm và kĩ năng đánh giá tiết dạy học tổ chức hoạt động tự học của học sinh gắn với quá trình dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong trường THPT – Báo cáo viên và các thành viên
5) Định hướng công tác tổ chức dạy học, ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia năm 2019 – Thầy Nguyễn Hồng Thạch, thầy Hoàng Trung Sơn và thầy Nguyễn Thành Thân
Để 2 ngày hội nghị thành công rực rỡ quý thầy cô xem trước tài liệu Phòng GDTrH đã gửi qua mail hoặc tại link: https://docs.google.com/document/d/1xC0CQKbg3uIIAIcUIvhZCEcFkTN0lmwh1KRLxbY48CY/edit?usp=sharing