Hội nghị tập huấn chuyên môn tại Bảo Lộc 19, 20/10/2017

571

Lúc 8:00 ngày 19/10/2017 Hội nghị tập huấn chuyên môn bộ môn Vật lí diễn ra 2 ngày tại trường THPT Bảo Lộc, TP. Bảo Lộc có hơn 80 cán bộ, thầy giáo, cô giáo Vật lí THPT có mặt đông đủ ở Hội trường từ rất sớm để tiếp cận và nắm bắt các chủ trương, nhiệm vụ năm học giúp các tổ bộ môn tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, phát huy năng lực và hoạt động năng lực tự học của học sinh, đổi mới kiểm tra đánh giá trong năm học 2017 – 2018 và những năm học tiếp theo


Toàn thể CB, GV về dự Hội nghị tập huấn

Toàn thể CB, GV về dự Hội nghị tập huấn

Bắt đầu Hội nghị tập huấn, thầy Nguyễn Quốc Túy – Trưởng Phòng GDTrH – Sở GDĐT Lâm Đồng – phụ trách bộ môn Vật lí phát biểu chỉ đạo trong khoảng 30 phút với 3 nhiệm vụ trọng tâm mà tổ bộ môn Vật lí các trường THPT phải thực hiện trong năm học 2017 – 2018 và quyết tâm đạt kết quả cao Kỳ thi THPT quốc gia 2018


Thầy Nguyễn Quốc Túy – Trưởng Phòng GDTrH – Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng

Phần phát biểu trong thời gian rất ngắn nhưng vấn đề rất cụ thể, định hướng rõ ràng và tạo động lực thúc đẩy bộ môn Vật lí tiếp tục phát huy, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong hoạt động giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức và rèn luyện năng lực tự học cho học sinh.
Sau bài phát biểu khai mạc, nhóm báo cáo viên đã báo các 3 chuyên đề:
1) Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên môn – thầy Nguyễn Hồng Thạch, THPT Phan Bội Châu báo cáo trong thời gian 15 phút.
2) Xây dựng ma trận đề kiểm tra đánh giá Vật lí 10, Vật lí 11 – thầy Nguyễn Văn Phúc, THPT Gia Viễn báo cáo trong thời gian 15 phút.
3) Xây dựng chủ đề dạy học phát triển năng lực và hoạt động tự học của học sinh – thầy Nguyễn Thành Thân, THPT Bùi Thị Xuân báo cáo trong thời gian 30 phút.
Phần lớn thời gian trong đợt tập huấn dành cho các giáo viên trải nghiệm, thực hành theo nhóm (mỗi nhóm có 5 thành viên) và báo cáo sản phẩm để các nhóm đóng góp ý kiến, hoàn chỉnh sản phẩm góp phần làm tăng thêm nguồn tư liệu tham khảo cho giáo viên.

Thầy Nguyễn Hồng Thạch (Trường THPT Phan Bội Châu – Di Linh)