Cập nhật kinh phí diễn đàn năm học 2018 – 2019

204

Cập nhật kinh phí diễn đàn năm học 2018 – 2019


– 18/3/2019: Chuyên TL: 900.000đ
– 27/3/2019: GV THCS Di Linh: 2.100.000đ
– 4/2019: GV THCS Cát Tiên: 1.300.000đ

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 85.753.000Đ (Tám mươi lăm triệu bảy trăm năm mươi ba ngàn đồng)