Để hỗ trợ việc tập huấn và sử dụng bảng tương tác Mimio, Ebeam, ActivBoard, máy chiếu đa vật thể được thuận lợi, hiệu quả, phòng CNTT upload bài hướng dẫn và video hướng dẫn sử dụng các chức năng của các bảng tương tác và máy chiếu đa vật thể theo các file đính kèm dưới đây:

Hình ảnh mô phỏng về Ebeam và ActivBoardMáy chiếu đa vật thể

CÁC FILE HƯỚNG DẪN TẢI VỀ:
1. Bài giảng PowerPoint hướng dẫn chức năng bảng tương tác Mimio
2. Video hướng dẫn chức năng bảng tương tác Mimio
3. Bài hướng dẫn chức năng bảng tương tác ActivBoard
4. Bài hướng dẫn sử dụng chức năng bảng tương tác Ebeam
5. Bài hướng dẫn sử dụng máy chiếu Đa vật thể
6. Tải phần mềm Mimio 8.0
7. Bài thiết kế demo của phần mềm Mimio
8. Thư viện hình của phần mềm Mimio

Xem thêm các bài viết khác cùng chuyên mục này: