Hướng dẫn up file tài liệu lên nhóm facebook

251

Quý thầy cô vào nhóm cần đăng tài liệu, viết bài mới, sau đó làm theo các bước như hình ảnh bên dưới: