Thơ khởi động bài dạy "trọng lực"

leducnam

Thành viên chính thức
#1


Bé đi cùng bố thăm vườn
Sầu riêng rơi bịch Bé liền hỏi ngay
“Bố ơi con thấy lạ thay
Trái cây rơi xuống sao không bay lên trời?”
Đại Lào 25/03/2018

LĐN
 
Top