nhờ thầy cô giúp dùm em với,, xin cam ơn

chunhatlele

Thành viên chính thức
#1
Câu1: Một nguồn sáng điểm đặt trên trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự bằng 8cm, cách thấu kính 12cm. Thấu kính dịch chuyển với vận tốc 1m/s theo phương vuông góc trục chính thấu kính. Hỏi ảnh của nguồn sáng dịch chuyển với vận tốc là bao nhiêu nếu nguồn sáng được giữ cố định.
Câu 2: Vật AB xác định (A nằm trên trục chính) đặt trước một thấu kính hội tụ và vuông góc với trục chính của thấu kính cho ảnh thật lớn gấp 4 lần vật. Nếu đưa vật lại gần thấu kính thêm 4cm cũng như gần thêm 6cm sẽ cho ảnh có cùng độ lớn.
a. Không dùng công thức thấu kính, hãy tính khoảng cách ban đầu của vật so với thấu kính và tiêu cự của thấu kính đó.
b. Nghiêng vật AB (A cố định) về phía thấu kính sao cho đầu B cách trục chính 5cm và cách thấu kính 20cm. Hãy vẽ ảnh của AB? Ảnh này gấp mấy lần vật?
Câu 3: Hai vật sáng A[SUB]1[/SUB]B[SUB]1[/SUB] và A[SUB]2[/SUB]B[SUB]2[/SUB] cao bằng nhau và bằng h được đặt vuông góc với trục chính xy ( A[SUB]1[/SUB] & A[SUB]2 [/SUB] Î xy ) và ở hai bên của một thấu kính (L). Ảnh của hai vật tạo bởi thấu kính ở cùng một vị trí trên xy . Biết OA[SUB]1[/SUB] = d[SUB]1[/SUB] ; OA[SUB]2[/SUB] = d[SUB]2[/SUB]
a) Thấu kính trên là thấu kính gì ? Vẽ hình ?
b) Tính tiêu cự của thấu kính và độ lớn của các ảnh theo h ; d[SUB]1[/SUB] và d[SUB]2[/SUB] ?
c) Bỏ A[SUB]1[/SUB]B[SUB]1[/SUB] đi, đặt một gương phẳng vuông góc với trục chính tại I ( I nằm cùng phía với A[SUB]2[/SUB]B[SUB]2[/SUB] và OI > OA[SUB]2[/SUB] ), gương quay mặt phản xạ về phía thấu kính. Xác định vị trí của I để ảnh của A[SUB]2[/SUB]B[SUB]2[/SUB] qua Tk và qua hệ gương - Tk cao bằng nhau ?
xin gởi về đ/c; chunhatbn@gmail.com, xin cảm ơn !:(:)(:)(:)(:)((
 

Chủ đề tương tự

Top