Một số thắc mắc cầu giải đáp!

bạch miêu bảo bảo

Thành viên chính thức
#1
1. Một mạch điện (hình vẽ) được tạo ra từ 6 điện trở là R1 = 1k ohm, R2 = 2k ohm, R3 = 3k ohm, R4= 4k ohm và 3 ampe kế giống nhau, mỗi chiếc có điện trở r(r<< R1). Tìm số chỉ của ampe kế nếu hiệu điện thế của nguồn U = 3,3V.

______________( A3 )__________
|
................................................|
|
.......________•________•____╭|╮____
|
......|..............|..............|..........|.........|
|
...[ R3 ]......[ R3 ].......[ R3 ].......|..........|
|......|..............|..............|..........|..... ̄ ̄ ̄ U
|――-
•―-(A1)―•―-(A1)―-•―――-|.......¯|¯
........|.............|...............|...................|
....[ R1 ] ..... [ R2 ].......[ R4 ].................|
........|............|...............|....................|
........|――――-
•―――――•―――――――-|


2. Một bình hình trụ đứng có dạng như hình. Đáy trên của bình hở. đáy dưới của bình là hcn, kích thước a x b, chiều cao h. Một mặt nghiêng góc a so với hai đáy. Người ta đổ chất lỏng có trọng lượng riêng d đầy tới miệng bình.Biết áp suất khí quyển là p[SUB]0[/SUB].
a. Xác định lực do chất lỏng tác dụng lên mặt bên nghiêng góc a với đáy bình.
b. Tính lực do chất lỏng tác dụng lên đáy bình. Giải thích tại lực này lớn hớn trọng lượng của chất lỏng trong bình.


.... ... . _______
......./ :............./ \
....../..:............/...\
...../...:.........../.....\
..../....:........../.......\
...| ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\........\
...|.....:_ _ _ _ .\ _ _ _\
h | ... ´.............\......./
...|... ´ ............ . \ ... / b
...| . ´............... α \ . /
...|´_____a______╭\/


Cho em hỏi một chút, ở trong mạch dưới đây, dây AB có điện trở R(hay AB là biến trở), điện trở của ampe kế và dẫn ko đáng kể, vậy ampe kế đo cường độ của thứ gì và vị trí của C có ảnh hưởng tới sự biến đổi cường độ của ampe kế không?



__________M N_________
|......................................|
|----[ R1 ]----D----[ R2 ]----|
|..................|...................|
|................( A )................|
|..................| C................|
|__________v___________|
A.....................................B
HY VỌNG MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ! EM XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN!:-*​
 
Last edited:
Top