Cập nhật thu chi diễn đàn năm học 2013 - 2014

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#1
THU:
Chuyển từ năm học 2012 - 2013 qua:
15,342,500 (Mười lăm triệu ba trăm bốn hai ngàn năm trăm đồng)

Tổng cộng các trường THPT đã đóng góp trong đợt tập huấn hè (12-13/8/2013): 3.600.000đ (Ba triệu sáu trăm ngàn đồng).
CHI:
Hỗ trợ cô giáo bị bệnh hiểm nghèo trường THCS Lộc Thắng - Bảo Lâm: 1.000.000đ (Một triệu đồng).

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 17,942,500 (Mười bảy triệu chín trăm bốn mươi hai ngàn năm trăm đồng).

PHẦN CẬP NHẬT CÁC ĐƠN VỊ ĐÓNG GÓP

I. Các trường THPT:

1- Tổ vật lý trườngTHPT Phù Đổng- Đà Lạt: 100.000đ. (2gv)
2- Tổ vật lý trườngTHCS & THPT Tây Sơn - Đà Lạt: 350.000đ.(7gv)
3- Tổ vật lý trườngTHPT Hoàng Hoa Thám 200.000đ (4gv)
4- Tổ vật lý trườngTHPT HoàNinh - Di Linh 200.000đ (4gv)
5- Tổ vật lý trườngTHPT Jersin - Đà Lạt: 100.000đ. (2gv)
6- Tổ vật lý trườngTHPT Phan Đình Phùng : 100.000đ. (2gv)
7- Tổ vật lý trườngTHPT Nguyễn Chí Thanh : 300.000đ. (3gv). Rất hoan nghênh tinh thần đóng góp xây dựng diễn đàn của các thầy cô trườngTHPT Nguyễn Chí Thanh
8- Tổ vật lý trườngTHPT Cát Tiên : 150.000đ. (3gv)
9- Tổ vật lý trườngTHPT Đức trọng: 400.000đ. (8gv)
10- Tổ vật lý trườngTHPT Lâm Hà ( năm học 2012-2013) : 450.000đ. (9gv)
11- Tổ vật lý trườngTHPT Lâm Hà ( năm học 2013-2014) : 450.000đ. (9gv)
12- Tổ vật lý trườngTHPT Hermann Gmainer - Đà Lạt: 100.000đ. (2gv)
13- Tổ vật lý trường DTNT Đạ tẻh: 200.000đ. (4gv)
14- Tổ vật lý trường THPT Chu Văn An: 250.000đ. (5gv)
15- Tổ vật lý trường THPT Đasar: 150.000đ. (3gv)
16- Tổ vật lý trườngTHPT Xuân trường - Đà Lạt: 100.000đ. (2gv)
17- Tổ vật lý trườngTHPT Lê Quý Đôn Lâm Hà: 300.000đ. (6gv) (Ngày 03/9/2013)
18- Tổ vật lý trườngTHPT PB. Châu - Di Linh : 350.000đ. (7gv) (Ngày 09/9/2013)
19- Tổ vật lý trườngTHPT Trần Phú - Đà LẠT: 500.000đ. (Ngày 14/9/2013)
20- Tổ vật lý trườngTHPT Proh-Đơn Dương: 400.000đ. (Ngày 29/9/2013)
21- Tổ vật lý trườngTHPT Lê Thị Pha-Bảo Lộc: 350.000đ. (Ngày 11/10/2013)
22- Tổ vật lý trườngTHPT Bảo Lộc: 500.000đ. (Ngày 22/10/2013)
23- Tổ vật lý trườngTHPT Nguyễn Tri Phương - Bảo Lộc: 250.000đ. (Ngày 23/10/2013)
24- Tổ vật lý trườngTHPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt: 450.000đ. (Ngày 05/11/2013)
25- Tổ vật lý trườngTHPT Nguyễn Viết Xuân-Di Linh: 250.000đ. (Ngày 13/11/2013)
26- Tổ vật lý trườngTHPT Đống Đa-Đà Lạt: 350.000đ. (Ngày 25/11/2013)
27- Tổ vật lý trườngTHPT Chi Lăng-Đà Lạt: 300.000đ. (Ngày 25/11/2013)
28- Tổ vật lý trườngTHPT Đateh : 400.000đ. (Ngày 25/11/2013)
29- Tổ vật lý trườngTHPT Đơn Dương: 250.000đ. (Ngày 25/11/2013)
30- Tổ vật lý trườngTHPT Lộc Thành-Bảo Lâm: 300.000đ. (Ngày 25/11/2013)
31- Tổ vật lý trườngTHPT Gia Viễn-Cát Tiên: 100.000đ. (Ngày 25/11/2013)
32- Tổ vật lý trườngTHPT Chuyên Bảo Lộc: 150.000đ. (Ngày 26/11/2013)
33- Tổ vật lý trườngTHPT Nguyễn Bỉnh Khiêm : 250.000đ. (Ngày 26/11/2013)
34- Tổ vật lý trườngTHPT Lê Lợi - Đơn Dương: 200.000đ. (Ngày 26/11/2013)
35-Tổ vật lý trườngTHPT Lộc Thanh: 400.000đ. (Ngày 26/11/2013)
36- Tổ vật lý trườngTHPT Lộc An: 400.000đ. (Ngày 26/11/2013)
37- Tổ vật lý trườngTHPT Ngô Gia Tự - Đơn Dương: 150.000đ. (Ngày 26/11/2013)
38- Tổ vật lý trườngTHPT LangBiang: 200.000đ. (Ngày 26/11/2013)

39- Tổ vật lý trườngTHPT Tà Nung-Đà Lạt: 100.000đ. (Ngày 30/11/2013)
40- Tổ vật lý trườngTHPT Đạ Tông-ĐamRông: 300.000đ. (Ngày 18/01/2014)
41- Tổ vật lý trường THPT Lê Quí Đôn - Đạ Tẻh - đóng góp quỹ DĐ 2013 - 2014 : 300.000đ. (Ngày 1/03/2014)
42- Tổ vật lý trường THPT Di Linh - đóng góp quỹ DĐ 2013 - 2014 : 500.000đ. (Ngày 1/03/2014).
43- Tổ vật lý trường THPT Thăng Long - Lâm Hà - đóng góp quỹ DĐ 2013 - 2014 : 300.000đ. (Ngày 18/03/2014)

44. Tổ vật lý trường THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt - đóng góp quỹ DĐ 2013 - 2014 : 500.000đ. (Ngày 8/04/2014)
45. Trường THPT Quang Trung - Cát Tiên: 200.000đ (12/4/2014)
46. Trường THPT Lê Hồng Phong - Di Linh: 450.000đ
(12/4/2014)
47. Tổ vật lý trường THPT Nguyễn Thái Bình - Đức trọng - đóng góp quỹ DĐ 2013 - 2014 : 500.000đ. (Ngày 12/04/2014)

I. Các trường THCS:
1. GV Vật lí THCS Huyện Đức Trọng đóng góp Nh 2013 - 2014: 2.450.000đ
2. Tổ Vật lí THCS Lộc Thắng - Bảo Lâm: 350.000đ (04 GV)(Ngày 03/9/2013)
3. GV Vật lí THCS Huyện Đơn Dương đóng góp Nh 2013 - 2014: 1.700.000đ (Ngày 27/9/2013)
4. GV Vật lí THCS Huyện Di Linh đóng góp Nh 2013 - 2014: 1.200.000đ (Ngày 22/12/2013)

5. GV Vật lí THCS Dà Lạt đóng góp Nh 2013 - 2014: 1.850.000đ (Ngày 08/01/2014)
6. GV Vật lí THCS Bảo Lộc đóng góp Nh 2013 - 2014: 850.000đ (Ngày 15/5/2014)
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#3
CHI:
Thuê host và tên miền vatlylamdong.com một năm mới: 2.770.000đ+phí chuyển tiền qua tài khoản: 11.000đ =
2.781.000đ(hai triệu bảy trăm tám mươi mốt ngàn đồng)

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 17,611,500 (Mười bảy triệu sáu trăm mười một ngàn năm trăm đồng).

 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#4
THU:
_ Tổ Vật lí Trường THPT Lê Quý Đôn Lâm Hà: 300.000đ (06GV - ngày 03/9/2013)
CHI:

- Phần thưởng HSG Quốc Gia Vật lí trường Chuyên Thăng Long: 1.200.000đ: Một triệu hai trăm ngàn đồng (03 giải KK x 400.000đ)
.

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 16,711,500 (Mười sáu triệu bảy trăm mười một ngàn năm trăm đồng).
 
Last edited by a moderator:

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#5
THU:
_ Tổ Vật lí Trường THCS Lộc Thắng Bảo Lâm : 350.000đ (04GV - ngày 03/9/2013)

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 17,061,500 (Mười bảy triệu không trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm đồng).

 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#6
THU:
_
Tổ vật lý trườngTHPT PB. Châu - Di Linh: 350.000đ (07GV - ngày 09/9/2013)
TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 17,411,500 (Mười bảy triệu bốn trăm mười một ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#7
THU:
Tổ vật lý trườngTHPT Trần Phú - Đà LẠT: 500.000đ. (Ngày 14/9/2013)
TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 17,911,500 (Mười bảy triệu chín trăm mười một ngàn năm trăm đồng).

 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#8
THU:
GV Vật lí THCS Huyện Đơn Dương đóng góp Nh 2013 - 2014: 1.700.000đ (Ngày 27/9/2013)
TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 19,611,500 (Mười chín triệu sáu trăm mười một ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenthanhthan

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#9
THU:
GV Vật lí THPT Pro' Huyện Đơn Dương đóng góp Nh 2013 - 2014: 400.000đ (Ngày 29/9/2013)
TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 20,011,500 (Hai mươi triệu không trăm mười một ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#10
THU:
GV Vật lí THPT Lê Thị Pha đóng góp Nh 2013 - 2014: 350.000đ (Ngày 11/10/2013)
TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 20,361,500 (Hai mươi triệu ba trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#11
THU:
Tổ Vật lí THPT Bảo Lộc đóng góp Nh 2013 - 2014: 500.000đ (Ngày 22/10/2013)
TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 20,861,500 (Hai mươi triệu tám trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#12
THU:
Tổ Vật lí THPT NGUYỄN TRI PHƯƠNG - Bảo Lộc đóng góp Nh 2013 - 2014: 250.000đ (Ngày 23/10/2013)
TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 21,111,500 (Hai mươi mốt triệu một trăm mười một ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#13
THU:
Tổ Vật lí THPT Chuyên Thăng Long - Đà Lạt đóng góp Nh 2013 - 2014: 450.000đ (Ngày 05/11/2013)
TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 21,561,500 (Hai mươi mốt triệu năm trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#14
THU:
Tổ Vật lí THPT Nguyễn Viết Xuân - Di Linh đóng góp Nh 2013 - 2014: 250.000đ (Ngày 13/11/2013)
TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 21,811,500 (Hai mươi mốt triệu tám trăm mười một ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#15
THU:
Tổ Vật lí THPT Đống Đa - Đà Lạt đóng góp Nh 2013 - 2014: 350.000đ (Ngày 13/11/2013)
TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 22,161,500 (Hai mươi hai triệu một trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#16
THU:
Tổ vật lý trườngTHPT Chi Lăng-Đà Lạt: 300.000đ. (Ngày 25/11/2013)
Tổ vật lý trườngTHPT Đateh : 400.000đ. (Ngày 25/11/2013)
Tổ vật lý trườngTHPT Đơn Dương: 250.000đ. (Ngày 25/11/2013)
Tổ vật lý trườngTHPT Lộc Thành-Bảo Lâm: 300.000đ. (Ngày 25/11/2013)
Tổ vật lý trườngTHPT Gia Viễn-Cát Tiên: 100.000đ. (Ngày 25/11/2013)

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 23,511,500 (Hai mươi ba triệu năm trăm mười một ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenthanhthan

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#17
THU:
Tổ vật lý trườngTHPT Chuyên Bảo Lộc: 150.000đ. (Ngày 26/11/2013)
Tổ vật lý trườngTHPT Nguyễn Bỉnh Khiêm : 250.000đ. (Ngày 26/11/2013)
Tổ vật lý trườngTHPT Lê Lợi - Đơn Dương: 200.000đ. (Ngày 26/11/2013)
Tổ vật lý trườngTHPT Lộc Thanh: 400.000đ. (Ngày 26/11/2013)
Tổ vật lý trườngTHPT Lộc An: 400.000đ. (Ngày 26/11/2013)
Tổ vật lý trườngTHPT Ngô Gia Tự - Đơn Dương: 150.000đ. (Ngày 26/11/2013)
Tổ vật lý trườngTHPT LangBiang: 200.000đ. (Ngày 26/11/2013)

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 25,261,500 (Hai mươi lăm triệu hai trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#18
THU:
Tổ vật lý trườngTHPT Tà Nung-Đà Lạt: 100.000đ. (Ngày30/11/2013)

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 25,361,500 (Hai mươi lăm triệu ba trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#19
THU:
GV Vật lí THCS Huyện Di Linh đóng góp Nh 2013 - 2014: 1.200.000đ (Ngày 22/12/2013)

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 26,561,500 (Hai mươi sáu triệu năm trăm sáu mươi mốt ngàn năm trăm đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#20
THU:
GV Vật lí THCS Dà Lạt đóng góp Nh 2013 - 2014: 1.850.000đ (Ngày 08/01/2014)

CHI: Hỗ trợ học sinh tai nạn ở Đơn Dương: 1000.000đ (Một triệu đồng).

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 27,411,500 (Hai mươi bảy triệu bốn trăm mười một ngàn năm trăm đồng).
 
Top