Cập nhật kinh phí diễn đàn năm học 2018-2019 (64110000488398-BIDV LamDong)

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#1
Cập nhật ngày 21/8/2018:

TỔNG SỐ TIẾN MANG SANG TỪ NĂM HỌC 2017 - 2018:
55.031.000đ (Năm mươi lăm triệu không trăm ba mươi mốt ngàn đồng).

CHI: Mua tên miền cho một năm mới:275.000đ + 3000 (Phí chuyển tiền) = 278.000đ.

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 54.753.000đ (Năm mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi ba ngàn đồng).

 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#2
Cập nhật ngày 01/11/2018:

THU: Giáo viên Vật lí THPT đóng góp Diễn đàn năm học mới: 12.900.000đ.

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 67.653.000đ (Sáu mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#3
Cập nhật ngày 07/12/2018:

THU: Giáo viên Vật lí THCS Đơn Dương đóng góp Diễn đàn năm học mới: 2.500.000đ.

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 70.153.000đ (Bảy mươi bảy triệu một trăm năm mươi ba ngàn đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#4
Cập nhật ngày 02/01/2019:

THU:
- Giáo viên Vật lí THCS Đức Trọng đóng góp Diễn đàn năm học mới: 3.600.000đ.
- Giáo viên Vật lí THCS Bảo Lâm đóng góp Diễn đàn năm học mới: 2.900.000đ.

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 76.653.000đ (Bảy mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi ba ngàn đồng).
 

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#5
Cập nhật ngày 09/01/2019:

THU:
- Giáo viên Vật lí THCS Đà Lạt đóng góp Diễn đàn năm học mới: 2.900.000đ.
- Giáo viên Vật lí THCS tỉnh ủng hộ Diễn đàn (nhân đợt tập huấn CM tháng 12-2018): 1.300.000đ.

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 80.853.000đ (Tám mươi triệu tám trăm năm mươi ba ngàn đồng).
 
Last edited:

nguyenquoctuy

Quản trị diễn đàn
Thành viên BQT
#6
Cập nhật ngày 24/01/2019:

THU:
- Tổ Vật lí THPT Nguyễn Tri Phương đóng góp Diễn đàn năm học mới: 600.000đ.

TỔNG SỐ TIỀN HIỆN CÓ: 81.453.000đ (Tám mươi mốt triệu bôn trăm năm mươi ba ngàn đồng).
 
Top